10 zásad pro správnou funkčnost ohradníku

Přečtěte si těchto10 zásad, které byste měli bezpodmínečně dodržet, pokud chcete mít správně a bezpečně fungující elektrický ohradník.

  1. Kvalitní generátor fencee s vhodnou sílou impulsu.
  2. Ohrazení udržujte čisté, bez porostů jako tráva, keře a větve. V opačném případě dochází ke „stahování“ impulsů do země a tím ke snížení        účinnosti ohrazení a nadměrné spotřebě (obzvlášť u bateriových typů).
  3. Zajistěte perfektní uzemnění. Minimálně 1 m hluboko, popřípadě na několika místech. Je třeba vybrat co nejvlhčí stanoviště – zvyšuje se vodivost. Použijte nerezavý, dobře vodivý kov, zabezpečte vodivé propojení mezi zemnícími tyčemi navzájem a mezi vlastním zdrojem impulsů včetně kontaktů na přístroji.
  4. Používejte originální spojky. Nespojujte vodiče jen uzly. V nouzovém případě použijte alespoň měkký vázací drát, kterým spoj převážete. Vodiče ohradníku nesmí být nikde přerušené.
  5. Používejte pouze dobře vodivý materiál. Použití vodičů s malým odporem je nutné především u dlouhých hrazení (přes 2 km vodiče).
  6. Vodič a především zemnící tyč nesmí být rezavé – rez izoluje.
  7. Pro pastvu koní používejte pásky, ne drát. Páska je lépe viditelná a neřeže.
  8. Zajistěte dobré propojení mezi zdrojem a ohradou. Pro dokonalé spojení použijte vysokonapěťový kabel.
  9. U bateriových zdrojů kontrolujte pravidelně stav baterie.
  10. Mějte na paměti, že na každém místě hrazení musíte naměřit minimální napětí 2000 V. To je hodnota napětí, které překoná odpor kůže zvířat. U velkých a méně citlivích zvířat je tato hodnota 3000 V.