Jak vybrat plašič (odpuzovač) škůdců

Co je plašič škůdců Deramax®

Plašič škůdců Deramax® je elektronické zařízení, které podle typu vytváří ultrazvukový signál, zvukový signál, nebo vibrace. Po umístění přístroje do prostoru určeného k ochraně, jsou škůdci trvale obtěžováni signály plašiče a takto chráněným místům se vyhýbají, nebo je opouští.

Provoz plašičů Deramax® je bezpečný a přístroje jsou bezhlučné jak pro člověka, tak i pro běžná domácí a hospodářská zvířata. Přístroje jsou určeny pro provoz i v obytných prostorách, jejich provoz je zcela ekologický, bez využití chemických prostředků a nedochází při něm k úhynu škůdců.

Článek: Ultrazvukové plašiče škůdců Deramax

 

Jak vybrat plašič škůdců

Plašiče (odpuzovače) jsou na našem webu zařazeny do kategorií podle druhu škůdců, proti kterým jsou určeny. Máte-li problémy např. s kunou, najdete vhodný plašič v kategorii "Plašiče kun a hlodavců", při problémech s ptactvem najdete řešení v kategorii "Plašiče ptáků" atd. Speciální kategorií pro ty, kteří mají problémy s kunami nebo hlodavci v autě, či jiném dopravním prostředku, je kategorie "Plašiče do auta".
* Pro naše produkty používáme volně výraz plašič, nebo odpuzovač. V rámci naší terminologie tedy platí: Plašič = Odpuzovač.

Elektronické plašiče z naší nabídky lze rozdělit na ultrazvukové plašiče a zvukově-vibrační plašiče. Zvukově-vibrační plašiče se využívají pro ochranu půdy (zeminy) před krtky, hryzci, hraboši a hady. Ultrazvukové plašiče pracují na zcela jiném principu a využívají se pro ochranu vnitřních a venkovních prostor proti škůdcům, jako jsou např. kuny, myši, toulaví psi a kočky, zpěvní ptáci, divoká zvěř, netopýři.

Ultrazvukové plašiče:  Ultrazvukové plašiče vyrábíme ve verzi s napájením síťovým zdrojem (napájení ze zdroje "do zásuvky") a pokud je to z hlediska dostatečné účinnosti možné, tak i ve verzi  s bateriovým napájením. Doporučujeme volit variantu ultrazvukového plašiče s trvalým napájením ze síťového zdroje. Plašiče napájené ze síťového zdroje mají několikanásobně vyšší výkon a vestavěné sofistikovanější funkce, než bateriové plašiče. Bateriové varianty plašičů doporučujeme využít jen tam, kde není k dispozici elektrický proud.

Zvukově-vibrační plašiče: Tyto plašiče krtků, hryzců, hrabošů a hadů vyrábíme pouze ve variantě s bateriovým napájením. Bateriové napájení je u tohoto typu plašiče plně dostačující i pro ochranu poměrně velké plochy zahrady. Variantu plašiče krtků se solárním napájením nemáme v nabídce z důvodu nedostatečného napájení pomocí solárního panelu. Plašiče krtků se solárním panelem nejsou podle nás smysluplným řešením boje proti těmto škůdcům.

 

Jak umístit plašič škůdců

Jak umístit ultrazvukový plašič škůdců

* Platí pro ultrazvukové plašiče: Deramax-Profi, Deramax-Profi-Trio, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat, Deramax-Klasik, Deramax-Auto a Deramax-Trap.

Obecné informace k umístění ultrazvukových plašičů škůdců
Vhodné umístění plašiče (odpuzovače) lze přirovnat k vhodnému umístění kapesní svítilny. Aby byl prostor dobře osvětlený, je nutné umístit svítilnu tak, aby přímé (neodražené) paprsky světla osvětlovaly co nejvíce prostoru. Obdobné je to i s umístěním ultrazvukového plašiče na kuny, myši, nebo jiné škůdce. Výhoda ultrazvukového signálu spočívá v tom, že se velmi dobře odráží od pevných ploch, takže vyplňuje chráněný prostor i pomocí mnohonásobně odražených signálů.

Deramax-Profi_plasic_foto_1.jpg

Umístění plašiče při ochraně celistvého vnitřního prostoru (jedna místnost, jeden sklad apod.)
Doporučujeme umístit plašič do jednoho z rohů prostoru s nasměrováním přední strany na protilehlý roh. Pokud je v prostoru např. nábytek s nožkami, regály s volnou plochou pod regálem, nebo palety, tak je vhodnější umístění odpuzovače přímo na zemi. Je-li ale v prostoru např. hodně nábytku bez nožek, nebo zboží položené přímo na zemi, je vhodnější umístit přístroj např. 2 až 3 metry nad zem a naklopit jej tak aby „se díval“ do středu chráněného prostoru.

Deramax-Profi_plasic_foto_3.jpg

Umístění plašiče při ochraně vnitřního prostoru, který není celistvý (více místností, více skladů apod.)
Plašič doporučujeme umístit do spojovací chodby, nebo do největší z chráněných prostor (místností). Pro ochranu jednoho podlaží běžného rodinného domu s podlahovou plochou okolo 100 m² obvykle postačuje jeden zdrojový plašič Deramax-Profi. Před odchodem z objektu je vhodné ponechat pootevřené vnitřní spojovací dveře mezi chráněnými místnostmi, kvůli možnosti snadného průchodu signálu.

Deramax-Profi_plasic_schema_1.jpg

 

Umístění plašiče při ochraně venkovního prostoru
Zde je nejlépe využít již uvedené analogie k umístění kapesní svítilny. Plašič směrujte tak, jako kdybyste jím chtěli plochu určenou k ochraně co nejlépe „nasvítit“. Doporučujeme umístění plašiče do rohu chráněného prostoru, resp. na jeho okraj, s nasměrováním přístroje na pomyslný střed chráněné plochy.

Deramax-Profi_plasic_schema_2.jpg

 

Umístění plašiče v motorovém prostoru auta
Každý motorový prostor má jinou velikost a členění, takže není možné abychom vám poradili, kde přesně ve vašem typu vozu plašič umístit. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o velmi malý prostor, není umístění obvykle nijak kritické. Každopádně doporučujeme při volbě umístění opět využít již zmíněnou analogii o umístění kapesní svítilny. Vyvarujte se také směrování plašiče na odhlučňovací pěny a polstry, které by mohly signál zeslabovat.

Deramax-Auto_plasic_foto_1.jpg

K umístění více ultrazvukových plašičů v jednom místě
V jednom místě může být umístěno libovolné množství ultrazvukových odpuzovačů a jejich signály se nijak negativně neovlivňují. Naopak, běžně se pro ochranu zejména větších, nebo více členitých prostor využívá více plašičů, protože větší množství plašičů (odpuzovačů) instalovaných v jednom místě znamená výrazně vyšší celkovou účinnost.

Jak umístit zvukově-vibrační plašič škůdců

* Platí pro zvukově-vibrační plašiče: Deramax-Cvrček.

Tyto plašiče jsou určeny pro ochranu půdy (zeminy) před zemními škůdci jako jsou zejména krtci a hryzci, ale i hraboši žijící v půdě a hadi. Účinnost plašičů je v kruhu kolem přístroje osazeného v terénu. Plastová dóza přístroje by měla být uložená v půdě tak, že nad úrovní terénu zůstane vyčnívat jen asi 5 cm z horní části přístroje a ne více, aby byl co nejlepší přenos signálu z dózy přístroje do zeminy.

Deramax-Cvrcek_plasic_foto_1.jpg

Z hlediska správného umístění je dále velmi důležité dobré udusání půdy kolem přístroje. Jedná se o to, že po vyhloubení jamky pro odpuzovač a uložení odpuzovače do této jamky, zůstane mezi plastovým obalem přístroje a zeminou mezera, kterou je nutné dobře vyplnit hlínou a hlínu udusat, aby styk plastové dózy plašiče se zeminou byl co nejlepší. Odpuzovač prostě musí dobře přiléhat k okolní zemině.

K umístění více zvukově-vibračních plašičů v jednom místě
V jednom místě může být umístěno libovolné množství plašičů a signály se nijak negativně neovlivňují. Naopak, při využití více přístrojů se účinnost výrazně zvyšuje.

 

Bezpečnost plašičů škůdců

Bezpečnost ultrazvukových plašičů (odpuzovačů) škůdců

* Platí pro ultrazvukové plašiče: Deramax-Profi, Deramax-Profi-Trio, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat, Deramax-Klasik, Deramax-Auto a Deramax-Trap.

Ultrazvukové plašiče Deramax a zdraví člověka
Ultrazvukové plašiče Deramax splňují normy pro max. hladinu akustického tlaku v rozsahu ultrazvuku i subultrazvuku (oblast vysokofrekvenčního hluku). Kromě vlastních měření máme k dispozici i výsledky nezávislých měření v rámci zkušebny TÜV SÜD. Návrh, použité komponenty, výroba a kontrola kvality ultrazvukových plašičů Deramax zajišťují naprostou bezpečnost těchto produktů v rámci doporučeného použití. Do oblasti bezpečnosti našich produktů zahrnujeme i ekologický rozměr jejich bezpečnosti. Naše produkty neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou velmi snadno recyklovatelné.

Naše interní pravidla jdou nad rámec platných zákonů a berou v potaz i současné lékařské vědecké práce a doporučení mezinárodní zdravotnické organizace v souvislosti s využitím ultrazvukového signálu. Tak je zajištěna nejen bezpečnost, ale i komfort uživatelů plašičů (odpuzovačů), tedy aby nebyli obtěžovaní ani malou intenzitou vysokofrekvenčního hluku, který povolují zákonné normy a aby mohli naše zcela bezhlučné plašiče bez obav využít i v obytných prostorách.
* Plašiče toulavých koček a psů Deramax-Kitty a plašič ptáků Deramax-Bird nejsou určeny pro použití v obytných prostorách.

Ultrazvukové plašiče Deramax a zdraví domácích a hospodářských zvířat
Ultrazvukové plašiče řady Deramax nemají negativní vliv na domácí, nebo hospodářská zvířata jako jsou např. psi, kočky, koně, krávy, ovce, drůbež, exotické ptactvo apod.
* Výjimku tvoří plašič Deramax-Kitty, který je přímo určený pro odpuzování toulavých koček a psů.
* V místnosti, ve které je umístěný ultrazvukový plašič není vhodné chovat křečky, morčata, laboratorní myši a potkany.

Bezpečnost zvukově-vibračních plašičů (odpuzovačů) škůdců

* Platí pro zvukově-vibrační plašiče: Deramax-Cvrček.

Zvukově-vibrační plašiče generují zvuk a slabé vibrace, které přenáší do půdy (zeminy). Tyto plašiče jsou zcela bezpečné pro člověka i domácí a hospodářská zvířata již z principu své činnosti a z hlediska bezpečnosti zde tedy není co řešit.

 

Účinnost plašičů škůdců

Účinnost ultrazvukových plašičů škůdců

V popisu ultrazvukových plašičů (odpuzovačů) uvádíme účinnou plochu ve vnitřním prostředí v metrech čtverečných, protože se zde využívá mnohonásobných odrazů ultrazvukového signálu od pevných ploch. Signál tedy vyplní prakticky celou chráněnou plochu. Pro použití ve venkovním prostředí bez odrazových ploch, uvádíme účinnou plochu jako účinný dosah signálu v metrech spolu s úhlem záběru plašiče, tedy jako kruhovou výseč. Pokud jsou i ve venkovním prostředí odrazové plochy, účinná plocha se pak samozřejmě zvětšuje. 

Účinnost zvukově-vibračních plašičů škůdců

Rozsah účinnosti uvádíme jako plochu v metrech čtverečných a současně jako průměr kruhu ve kterém má plašič účinnost proti zemním škůdcům. Účinnost těchto přístrojů je v kruhu kolem přístroje osazeného do půdy. Jestliže uvádíme účinnou plochu např. 1 000 m² a současně působnost v kruhu o průměru do 36 metrů, znamená to účinnost ve vzdálenosti do 18 metrů od přístroje do všech stran, což znamená kruh o průměru 36 metrů a kruh o tomto průměru má plochu cca 1 000 m².

 

Nejčastější dotazy

Neškodí ultrazvukové plašiče (odpuzovače) Deramax člověku?
Neškodí, dolní hranice jejich kmitočtu je pro člověka za hranicí slyšitelnosti a současně garantujeme využití takové maximální hodnoty akustického tlaku přístrojů, že nemůže dojít k negativnímu působení na člověka. Návrh, použité komponenty, výroba a kontrola kvality ultrazvukových plašičů Deramax zajišťují naprostou bezpečnost těchto produktů v rámci doporučeného použití.

Neškodí ultrazvukové plašiče Deramax domácím, nebo hospodářským zvířatům?
Neškodí, dolní hranice jejich kmitočtu je nastavena nad hranici 24 kHz. Zvířata jako psi, kočky, koně, krávy, ovce apod. jsou sice schopné slyšet i signály vyšších kmitočtů, ale nad hranicí 24 kHz (v souvislosti s využitou max. hladinou akustického tlaku) již pro ně nejsou ultrazvukové signály obtěžující.
* Výjimku tvoří plašič Deramax-Kitty, který je přímo určený pro odpuzování toulavých koček a psů.
* V místnosti, ve které je umístěný ultrazvukový plašič není vhodné chovat křečky, morčata, laboratorní myši a potkany.

Nemají plašiče (odpuzovače) kun a myší Deramax negativní vliv na exotické ptactvo?
Poměrně častým dotazem je také, zda plašiče (odpuzovače) na myši a kuny (Deramax-Profi, Deramax-Klasik, Deramax-Profi-Trio) nemají negativní vliv na exotické ptáky (papoušci, andulky apod.). Tyto přístroje jsou běžně využívány v rámci chovu exotů, kde jsou často problémy zejména s hlodavci, a  to bez jakéhokoli negativního vlivu na ptáky.

Nemají zvukově-vibrační plašiče (Deramax-Cvrček) vliv na ryby a jiné vodní živočichy?
Na základě dlouholetých zkušeností s umisťováním těchto odpuzovačů u zahradních jezírek, rybníků apod. můžeme garantovat nulový negativní vliv na ryby a jiné vodní živočichy.

Nemají plašiče Deramax negativní vliv na jiné elektronické přístroje? Neruší např. televizory, počítače, kardiostimulátory?
Na všechny naše výrobky bylo vystaveno prohlášení o shodě na základě zkoušek v Elektrotechnickém zkušebním ústavu. Naše přístroje je tedy možné používat i v prostorech s např. velmi citlivými elektronickými přístroji apod.

Píšete, že zvukově-vibrační plašiče (např. Deramax-Cvrček) produkují slyšitelný zvuk. Neruší tyto přístroje na zahradě nadměrným hlukem?
Tyto přístroje se z větší části umisťují do půdy (zeminy) a nad zem se dostane pouze malá (zbytková) část zvuku, takže můžete přístroj instalovat i v části zahrady, kterou běžně užíváte k odpočinku.

Je možné v jednom prostoru použít více ultrazvukových plašičů, nebo umístit do půdy více zvukově-vibračních plašičů?
Ano, je to možné. Účinnost při použití více odpuzovačů (ať už se jedná o ultrazvukové plašiče, nebo o zvukově-vibrační plašiče) se při použití více přístrojů zásadně zvyšuje.

Je možné jeden ultrazvukový plašič použít pro ochranu více místností?
Ano, je to možné, je ale nutné, aby jednotlivé místnosti byly propojeny např.dveřmi. Alespoň před opuštěním chráněného prostoru je pak vhodné otevřít spojovací dveře mezi jednotlivými místnostmi, aby se signál mohl co nejlépe šířit celým chráněným prostorem. Plašička na kuny a myši by měla být umístěná v centrální chodbě, nebo v největší z místností.

Projde ultrazvukový signál zdí?
Ultrazvukový signál se od zdi odrazí a vrátí se s o něco menší intenzitou zpět do prostoru. Takových odrazů může být i několik desítek a ultrazvuk tímto způsobem velmi dobře "vyplní" chráněnou plochu, což je velká výhoda využití ultrazvukového signálu pro ochranu vnitřních prostor budov. Jestliže ale chcete chránit více nezávislých místností oddělených zdí a nepropojených např.dveřmi, je nutné použít více odpuzovačů.

Je možné napájet zdrojové plašiče Deramax také z akumulátoru?
Napájení je možné z 12 V akumulátoru (např. 12 V autobaterie) a pro tento účel máme v nabídce také speciální napájecí kablík s krokosvorkami pro připojení k akumulátoru a vestavěnou výměnnou pojistkou. Akumulátor s kapacitou 30 Ah udrží plašič v chodu po dobu min. 30 dnů.
* Platí pro plašiče Deramax-Profi, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat.

Je možné napájet plašiče Deramax z fotovoltaického panelu? 
Ano, je to možné. Pro celoroční trvalé napájení jednoho plašiče doporučujeme fotovoltaický panel o výkonu 20Wp (nebo více) v kombinaci s akumulátorem s kapacitou 8 Ah (nebo více). Do obvodu je samozřejmě nutné zařadit malý solární regulátor.
* Platí pro plašiče Deramax-Profi, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat.

Jsou plašiče škůdců vždy 100% účinné?
Přesto, že přístroje z naší nabídky jsou výkonné a spolehlivé zařízení, nemůžeme zaručit 100% účinnost vždy a za každých podmínek. Vzhledem ke spolehlivosti našich produktů si ale můžeme dovolit garantovat zákazníkům vrácení částky za zakoupený přístroj po dobu 30 dnů od jeho zakoupení. Pokud by tedy zákazník nebyl s naším produktem spokojený, může jej do 30 dnů vrátit.

Nastavení cookies

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.