Obsah tohoto webu je digitálně chráněn

Tento web je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, fotky, videa, popisy, ani další části serveru), v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Veškeré texty, fotografie a jiná data na webových stránkách www.fenceeshop.cz s www.blog.fenceeshop.cz jsou předmětem vlastnictví majitele těchto stránek ve smyslu Autorského zákona ČR 121/2000 Sb., a jejich neautorizované použití může být postiženo v souladu s tímto zákoníkem a Občanským zákoníkem ČR 89/2012 Sb. včetně novelizací.

Obsah webu je digitálně chráněn a umožňuje následné dohledání fotografií či textů kdekoliv na internetu. Jakékoliv neautorizované jednání bude řešeno přes naše právní oddělení.

DIGI_PROTECT.jpg